Taborshamn - Hasvik

Akkarfjord - Taborshamn

Akkarfjord

Hammerfest - Akkarfjord

Bekkarfjord - Hammerfest

Alta - Bekkarfjord

Gullvika - Lødingen

Tur til Nesstraumen Hamarøya

6 timer på 3 minutter: Dalsvær. Sakte-TV

Dalsvær

Tau i propellen

Fryd skifter skroggjennomføringer

Meløyvær

Fryd på bøye mellom Lille og Store Sandøy

Sykkeltur på Meløyvær

Rein strandhogg

Lille Haukøya

Baksia pub

Spildra fra lufta

Fjordtur

Småbåthavna

Kåven - Rivarbukt