Angerøya

Bedre og bedre… Angerøya! Kort liten tur fra Bogen og ut til holmer og skjær. Rett utenfor Engeløya er det et støvelhav men mange naturhavner. Vi sjekket sjøkartet og fant aktuelle ankringsplasser. Det er grundt og smalt mange plasser så man må ta det rolig. Etter et par runder fant vi en utrolig plott plass;…